Documentatie voor de training is nog niet aanwezig

In dit geval moet de totale trainingsdocumentatie worden opgebouwd.
Onze methode is er op gericht om voldoende inhoudelijke kennis van uw product en de doelgroep/vakgebied binnen DOLGOZ op te doen zodat we met een efficiente inzet van uw organisatie kunnen komen tot een kwalitatief hoogstaande training met bijbehorende materialen.
U bepaalt zelf welke vormen van training ontwikkeld dienen te worden, welke materialen daar bij geleverd gaan worden en welke materialen er nodig zijn om de training te kunnen verzorgen.

Uitgangspunt voor alle trainingen is de informatie over het product zoals dat aanwezig is: handleidingen, specialisten, helpfiles en uiteraard het product zelf.
Op basis hiervan maken wij aan de hand van onze methode samen met u een materiaallijst en een plan om deze materialen te realiseren. Dit plan omvat niet alleen een tijdpad, maar ook interactiemomenten met uw organisatie voor informatiegaring, review en acceptatie. Op basis daarvan weet u niet alleen wat de externe kosten voor de ontwikkeling zijn, maar ook uw eigen interne kosten.

De trainingsmaterialen blijven volledig uw eigendom.
Desgewenst kunnen ook afspraken gemaakt worden over onderhoud en updates van de materialen door DOLGOZ te laten verzorgen.